SDN چیست؟

SDN یا Software-Defined Networking یک رهیافت معماری شبکه است و این امکان را فراهم می­کند تا بتوان شبکه را با استفاده از برنامه‌های نرم افزاری به طور هوشمند و متمرکز