وبلاگ

رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری چیست؟

با پیشرفت تکنولوژی به تدریج نوع ارتباط در جهان درحال تغییر است. به این گونه که یک کاربر با مجموعه ای از دیتاسنترها در ارتباط است که این همان مفهوم