ارتباط با ما

دفتر مرکزی:
مازندران – بابل – خیابان دکتر شریعتی – جنب شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران – ساختمان میلاد – طبقه سوم – واحد شماره شش

دفتر تحقیق و توسعه و واحد تولید:
مازندران – بابل – بلوار ولیعصر (کمربندی شرقی) – گلستان ۱۵ – مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تلفن تماس

۰۱۱-۹۱۰۰۱۰۱۴

۰۱۱-۳۲۳۶۳۰۹۱
۰۹۹۸۱۵۸۱۰۱۴

ایمیل :

    دفتر تحقیق و توسعه و واحد تولید

    دفتر مرکزی