ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

مازندران – بابل – میدان آستانه – خیابان روحانی – ساختمان مرکز نوآوری و فناوری مازندران – طبقه دوم

:تلفن تماس

۰۹۱۱۲۲۰۰۴۶۲

۰۱۱-۹۱۰۰۱۰۱۴

ایمیل:

    دفتر مرکزی